Image
amba-amba

Familieopstelling

Aan de slag met vragen over familie, leven, werk en gezin

Familieopstellingen is een methodiek, die ons zonder veel woorden laat zien
wat de onbewuste oorzaken achter ons gedrag zijn. Een familieopstelling
toont welke verborgen dynamieken er spelen, soms over verschillende
generaties heen en wat de impact kan zijn op je functioneren en op je
levenspad. Opstellingen maken het onzichtbare zichtbaar en hanteerbaar.
Sommige gebeurtenissen (scheiding, ziekte, overlijden, …), zelfs van lang
geleden, kunnen effect hebben op je plaats in je familiesysteem en zo op je
welzijn.
Bij een familieopstelling gaan we op zoek naar je passende plek.
Plaatsvervangende representanten stappen in ‘het wetende veld’ van een
familie. Zonder veel informatie ‘vertolken’ de representanten exact de rol
van onbekenden. Hierdoor kun je inzicht krijgen in jezelf en in je
(familie)systeem en kan je oude, hardnekkige patronen doorbreken. Door
aan te kijken wat van jou is, ontwikkel je kracht en kan je levensenergie
(opnieuw) stromen.
Je kan ervoor kiezen om deel te nemen als representant. Dan sta je mee in
opstellingen voor anderen en tegelijk werkt dit ook diep door op je eigen
systeem.
Je kan ook kiezen voor een eigen opstelling, dan neem je deel als
vraagsteller.
Er is die dag ruimte voor minstens 2, maximaal 3 opstellingen.

Startdatum
Prijs
40.00/80,00 €
Begeleider
Momoyoga